Com va afectar la industrialització al riu Ter?

colonia llaudetIntroducció al projecte

 

Dins del temari de la matèria de les Ciències Socials de 4 ESO, ens trobem que hi ha una unitat que tracta sobre la Industrialització al segle XIX, tot centrant-se en com va arribar i afectar a Catalunya. A més, tot sumant a aquest factor que els nostres alumnes pertanyen  a un institut de la província de Girona, des del departament de Ciències Socials de l’Institut saben que el curs de 4 ESO D treballa per projectes, vam decidir crear-ne un a través del qual treballaríem aquest fenomen tot centrant-nos a les nostres terres i vers la conca hidrogràfica del riu Ter.

Ter bo

Així doncs, les activitats i projecte en sí pel que fa aquest tema, està relacionat amb l’entorn proper i el context geogràfic on ens trobem. Es tractaria d’estudiar, descobrir i saber com va afectar la industrialització a Catalunya vers el segle XIX, principalment a les zones properes a la conca hidrogràfica del riu Ter. No obstant, no deixaríem de tractar temes com la situació històrica del país i europea i la societat i política dins les colònies tèxtils industrials.

Estructura del projecte:

 

Aquest projecte l’hem estructurat en quatre tasques per tal que l’alumnat el tracti des de quatre punts de vista diferents: el geogràfic (anàlisi quantitativa), l’històric, el d’alteritat i el de propostes de millora.

Respecte el punt de vista geogràfic el que s’ha pensat és que els alumnes facin un anàlisi de mapes i documents sobre les colònies industrials del riu Ter, tot acabant realitzant ells un mapa on s’hi aprecii la conca del riu situant-hi i anomenant totes ses respectives colònies. Pel que fa el factor històric, tractaríem l’arribada de la industrialització a Catalunya i quins van ser els factors que influïren que la indústria passés d’ubicar-se a la ciutat i àrees properes de Barcelona al camp. En quant a l’activitat relacionada amb l’alteritat, treballarem com era la vida a les Colònies Tèxtils i les diferències que hi havien entre els treballadors, mentre que per últim punt farem una petita guia sobre les diverses colònies que hi han al riu Ter, tot donant les dades bàsiques de cada una.

A continuació, en aquest bloc plantejarem dues de les activitats a desenvolupar d’aquest projecte. Les quals hauran de dur a terme els alumnes.

Activitats:

 

Per tal de conèixer quins són els coneixements previs dels alumnes respecte al tema a treballar, abans d’iniciar les sessions en les que es duran a terme les activitats, es passaria als alumnes alguns fragments seleccionats del capítol I de la mini-sèrie catalana produïda per TV3 «Olor de Colònia», la qual està inspirada amb la novel·la de Sílvia Alcàntara sobre la colònia de Viladomat situada al Baix Llobregat. A partir de la visualització d’aquesta, se’ls hi preguntaria quins són els conceptes que han entès, com per exemples si sabrien dir què és una colònia industrial o quines característiques la conformen, què s’hi feia, o entre d’altres preguntes per tal de veure si han assolit un mínim de coneixements per tal de donar inici a les dues activitats que es durien a terme tot seguit.

ACTIVITAT 1: Anàlisi Quantitativa (Geografia)

Anàlisi de mapes i documents sobre les colònies industrials del riu Ter (2 sessions)

Context:

Per tal de poder dur a terme aquesta tasca encaminada cap al camp de la Geografia sobre detectar i identificar les diferents colònies de la indústria tèxtil de Catalunya, que van aparèixer durant la segona meitat del segle XIX al nostre país, usaríem i promouríem l’ús de les TIC per tal d’aconseguir que als alumnes assolissin els objectius relacionats amb l’activitat. Així doncs, ja amb temps i premeditació es demanaria reservar una de les dues aules d’informàtica del centre.

Sessió 1:

Durant la primera sessió que es duria a terme a l’aula d’informàtica, repartiríem els alumnes ( 26 estudiants en total) en diferents grups de 2 o 3 alumnes per ordinador. Repartició que es durà a terme d’una manera o altra en funció de si tots els ordinadors estan en perfecte estat o si no es dóna al cas que en el dia indicat falli algun alumne. Llavors, un cop estiguin asseguts davant el respectiu ordinador els explicarem en què consisteix la tasca encomanada, tot donant-los a cada un una fitxa que hauran d’omplir en equip.

La següent tasca consistirà en què cada grupet d’estudiants, mitjançant els següents links hauran d’omplir el mapa sobre les conca hidrogràfica del riu Ter, tot identificant-hi i situant les diferents colònies tèxtils que hi han al llarg d’aquest riu. A continuació, mitjançant els links, que tracten sobre mapes on s’hi veuen les diferents colònies i també documents que tracten aquest tema, hauran de respondre les preguntes relacionades que hi han a continuació i que estan relacionades amb el mapa.

fulla activitat bona

Preguntes:

– Identifica el curs del riu Ter (on neix, on desemboca i les comarques per on passa) i els seus afluents.

– Quantes colònies d’indústria tèxtil hi han al riu Ter? (Dieu-ne el nombre, identifiqueu-les i citeu-les tot agrupant-les depenent de les comarques on es troben.)

– A quina part del curs del riu estan situades majoritàriament? Per quina raó les van construir allà?

– S’observen altres colònies de la indústria tèxtil a altres rius de Catalunya?

576_1285047430mapariu     Colònies del Ter i del Freser

Mapa_General_RUTA_DEL_TER

El curs del riu Ter i els seus municipis

Links on obtenir informació sobre mapes i les colònies del Ter:

http://www.consorcidelter.cat/el-territori-del-ter/rutes/ruta-del-patrimoni-cultural-fluvial/colonies

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/04/la-industria-textil-catalana-en-el-segle-xix/

http://4soc.blogspot.com.es/2010/02/les-colonies-industrials-catalunya.html

http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/12473/darrera/empenta/al/pla/revitalitzar/colonies/industrials

http://www.vilaweb.cat/media/imatges/docs/diariescola/dossier.pdf

http://raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/96108/150638

http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/94709/155078h

  • D’altra banda, també se’ls deixaria usar alguna altra pàgina web o font trobada sempre i quan la consultessin al professor i aquest els donés l’aprovació i fos una font fiable.

Els estudiants, durant tota aquesta sessió tindrien suficient temps per poder omplir la fitxa. Sinó fos així, l’haurien d’acabar d’omplir a casa pel seu propi compte. Feina que haurien de portar feta per la classe següent com si es tractés de deures.

Sessió 2

Durant aquesta sessió que es duria a terme a l’aula de 4 ESO D, no seria necessari anar a l’aula d’informàtica, el que es faria seria posar en comú la fitxa que haurien realitzat durant la sessió anterior.

Guia per a respondre les preguntes 1 i 2:

– Es comentaria on es troba el riu Ter, on neix ( Ulldeter a 2400 m.s.n.m ) i on desemboca ( Estartit). A més s’hauria de dir les comarques per on passa el riu Ter (Ripollès, Osona, La Selva, Gironès i el Baix Empordà) i els afluents a on hi ha colònies:

COLÒNIES DEL RIPOLLÈS

  • RIU TER:

Colònia Llaudet (Sant Joan les Abadesses)

Espona (Sant Joan les Abadesses)

Jordana o Cal Gat (Sant Joan les Abadesses)

Colònia Estabanell (Camprodon)

Colònia Santa Maria (Ripoll)

Semicolònia d’Agafallops (Ripoll)

Colònia Estamariu (Ripoll)

La Farga de Beibé (Les Lloses-Montesquiu)

  • RIU FRESER  (afluent):

Colònia Recolons (Ribes de Freser)

Colònia Molinou (Campdevànol)

L’Herand (Campdevànol)

Fàbregues (Campdevànol )

Colònia Pernau (Campdevanol)

Molinou (Campdevànol)

Colònia Noguera (Ripoll)

Sorribes o Can Jornada (Ripoll)


COLÒNIES D’OSONA:

  • RIU TER:

Colònia Ymbern o El Pelut (Orís)

Mambla (Mambla d’Orís, Orís)

Colonia l’Escolà o Colònia Casacuberta (Manlleu)

Colònia Remisa o Colònia Rusiñol (Manlleu)

Colònia El Dolcet (Manlleu)

Colònia Vila-Seca (St. Vicenç de Torelló)

Colònia Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló)

Colònia de la Coromina (Torelló)

Colònia Malars (Gurb)

Colònia de les fàbriques de Gallifa (Masies de Voltregà)

Colònia Codol Dret (Masies de Roda de Ter)

Colònia Salou o Baurier (Masies de Roda de Ter)


COLÒNIES DE LA SELVA:

  • RIU TER:

Colònia Bonmatí (Sant Julià de Llor i Bonmatí)

Colònia Burés (Anglès)

COLÒNIA DEL GIRONÈS:

  • RIU TER:

Colònia Salvador Torras Domènech (Flaçà)

COLÒNIES DE LA GARROTXA:

  • RIU BRUGENT (afluent):

Colònia Dussol (Les Planes d’Hostoles)

Colònia Majem (Les Planes d’Hostoles)

Pregunta 3:

– A través de la informació i situació d’aquestes colònies, comentar a quina zona del riu estaven situades la majoria, tot intentant generar un debat del per què de la seva situació, ja que en gran part es troben a la part alta del riu, o a la part alta del curs mig.

Pregunta 4:

– Com a últim punt es faria un anàlisi sobre si hi han colònies tèxtils a altres rius catalans, tot fent-ne un petit anàlisi d’on neixen i desemboquen, la quantitat de colònies que hi han, quines són les més emblemàtiques, on estan ubicades, ….


ACTIVITAT 2: Alteritat

Diferents visions de les colònies industrials (1 sessió)

Sessió 1:

Context

Respecte aquesta activitat, que consistiria en estudiar, observar, informar-nos i saber com era i com estava estructurada la vida a les colònies industrials tèxtils, es basarà sobretot en els fragments del primer capítol de la sèrie Olor de Colònia que es va passar a l’inici de la primera activitat per tal d’assolir unes idees prèvies.

Tot i que aquest llibre està inspirat i tracta sobre una colònia del Llobregat, situada al Berguedà, servirà d’igual manera a l’alumnat per tal de concebre quines són les característiques principals d’una colònia industrial i, a partir d’aquest anàlisi que en faran, se’ls hi proposarà que en un debat obert exposin quins són, segons ells, els pros i contras d’aquests espais industrials i de vivenda.
Un cop s’hagin esmentat tots punts a favor i en contra de les colònies industrials ho hauran de plasmar en una breu redacció que mostri que han après i entès què és una colònia industrial i si, en la seva major part, era beneficiosa o perjudicial, a més de demostrar que han parat atenció al debat establert a classe.

Fngp3j9

Enllaços a la mini-sèrie Olor de Colònia:

https://www.youtube.com/watch?v=ifo-kf5Y1KU

https://www.youtube.com/watch?v=n-gqgDybiRo

Links:

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/04/la-industria-textil-catalana-en-el-segle-xix/

http://raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/96108/150638

http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/2010/colonies_industrials/colonies_industrials


Guia didàctica:

A través d’aquest blog s’ha pretès que els alumnes de 4t ESO D es familiaritzessin i coneguessin l’efecte que va tenir l’aparició de la industrialització a mitjans del segle XIX a Catalunya. Tanmateix, no només ens hem centrat en tenir coneixença del conjunt de colònies que formen part del Patrimoni Cultural i Arquitectònic del nostre país. L’interès per saber com era la vida a una colònia, l’ambient, les diferències socials, … com i quan va arribar la industrialització a les nostres terres, perquè van construir aquestes indústries als rius, els interessos que hi havien al darrere, …

És molt interessant que els alumnes hagin entès i assolit els coneixements adquirits en aquesta part de la matèria, per tal de poder-les posar en pràctica a les activitats proposades. Alhora també és de rellevant importància que l’alumnat hagi comprès per què servien les colònies, com va repercutir i afectar la seva construcció al riu Ter, el paper i significat que va tenir per la societat catalana del segle XIX, com ha arribat fins els nostres dies i quin significat té per la societat actual.


Justificació curricular:

 

OBJECTIUS:

– Conèixer com va arribar la industrialització a Catalunya.

– Saber com era la vida a les colònies industrials.

– Conèixer el Patrimoni Industrial i Cultural tèxtil de Catalunya.

– Identificar la situació exacte de les colònies vers el riu Ter i altres.

– Aprendre a fer recerca d’informació a partir de les TIC.

– Adquirir la capacitat de treballar en equip.


COMPETÈNCIES:

– Competència en el coneixement i la relació amb el món físic

– Competència artística i cultural

– Competència històrica

– Competència en el tractament de la informació i competència digital

– Competència d’aprendre a aprendre


Conclusió

 

Mitjançant aquest bloc i les activitats proposades, hem volgut remarcar la importància de la industrialització a Catalunya durant mitjans del s. XIX.  En aquest sentit, l’alumne ha de ser conscient que una colònia industrial és un dels elements més característics del nostre patrimoni. Hem volgut constatar que aquest element, centrant-nos en el riu Ter, dóna identitat pròpia al procés d’industrialització que va viure Catalunya i que l’ interès per les colònies industrials no és nou. És un tema que ha atret nombrosos estudiosos fet que ha portat un ampli ventall d’anàlisis que ens expliquen extensament la seva lògica històrica, social, política i econòmica, i ens mostren amb detall la seva evolució, des dels seus inicis, seguint pel seu desenvolupament, fins a la seva consolidació i posterior decadència.

Així doncs, les dues sessions proposades tenen com a objectiu, no només tenir coneixença el conjunt de colònies que formen part del patrimoni cultural i arquitectònic del nostre país, sinó que també saber com era la vida en elles i les diferències socials que es van establir (treballadors i amos).  D’aquesta manera, l’alumne també pot arribar a conclusions derivades de per què es van construir les colònies en determinades parts del riu Ter, els interessos que hi havia al darrere, si tot plegat va tenir influència en el desenvolupament del  moviment obrer… Per acabar, el que ens hem proposat és que l’alumne sigui capaç de comprendre per què servien les colònies, el seu emplaçament, com va repercutir i afectar la seva construcció al riu Ter (al segle XIX fins a l’actualitat) i el paper i significat que va tenir per la societat catalana del s. XIX.


Rúbrica d’avaluació pel professor

Molt bé Poc Gens
Actitud i comportament
S’ha respost a totes les qüestions
S’han utilitzat tots els recursos proporcionats
S’ha aportat informació addicional
Ortografia i redacció (presentació)
S’ha fet bon ús del recurs informàtic
Consciència històrica

Annex d’imatges

 

Pau Casellas Planella
Pau Foraster Sidrach
Víctor López Domínguez

 

 

 

 

Anuncios
Com va afectar la industrialització al riu Ter?